Villkor och betalningar

För att säkerställa en rättvis och säker användarupplevelse har vi utformat följande villkor och policy. Genom att använda vår webbsida och ta del av våra onlinekurser samtycker du till att följa dessa regler. Vi rekommenderar att du läser igenom villkoren och policyn noggrant innan du börjar använda våra tjänster.

Användaruppgifter
Vid registrering på vår webbsida kommer du att bli ombedd att tillhandahålla viss personlig information, såsom namn, e-postadress och betalningsuppgifter. Du ansvarar för att all information du lämnar är korrekt och uppdaterad. Vi behandlar din personliga information enligt vår integritetspolicy och vidtar rimliga åtgärder för att skydda dina uppgifter.

Åtkomst och användning
Genom att registrera dig på vår webbsida får du en icke-exklusiv licens att använda våra onlinekurser för personligt bruk. Du får inte dela, sälja eller överföra ditt konto till någon annan. Du får inte heller kopiera, modifiera eller distribuera kursmaterial utan vårt uttryckliga tillstånd.

Innehåll och upphovsrätt
Allt innehåll på vår webbsida och i våra onlinekurser, inklusive text, bilder, videor och ljudfiler, är skyddat av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Du får använda kursmaterialet för personligt bruk, men du får inte använda det för kommersiella ändamål eller på annat sätt bryta mot upphovsrätten.

Ansvarsbegränsning
Vi strävar efter att tillhandahålla korrekt och aktuell information i våra onlinekurser, men vi kan inte garantera att allt innehåll är felfritt eller komplett. Vi ansvarar inte för eventuella förluster eller skador som uppstår till följd av användningen av våra kurser eller webbsida.

Betalningar och återbetalningar
Om våra onlinekurser erbjuds mot en avgift kommer du att bli informerad om kostnaden innan du genomför köpet. Alla betalningar ska ske enligt de angivna betalningsmetoderna. Vi kan erbjuda återbetalning enligt våra policyer, men det kan finnas vissa restriktioner och villkor som gäller.

Användarbeteende
Vi förväntar oss att alla användare av vår webbsida och onlinekurser beter sig på ett respektfullt sätt gentemot andra användare och oss. Du får inte använda vår webbsida för att sprida skadlig kod, skicka oönskade meddelanden eller på annat sätt störa vår tjänst. Vi förbehåller oss rätten att vidta åtgärder, inklusive att blockera eller avsluta ditt konto, om vi misstänker att du bryter mot våra villkor.

Ändringar och uppdateringar
Vi förbehåller oss rätten att ändra villkoren och policyn när som helst. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbsida och träder i kraft omedelbart. Det är ditt ansvar att regelbundet granska villkoren för att vara medveten om eventuella ändringar.

Genom att använda vår webbsida och ta del av våra onlinekurser godkänner du att följa dessa villkor och policy. Om du inte godkänner dessa regler bör du avstå från att använda våra tjänster. Vi hoppas att du får en givande och berikande upplevelse på vår webbsida!