Uppföljning av din distanskurs

Tips på hur du kan följa upp efteråt med din distanskurs

Uppföljning av din distanskurs är avgörande för att säkerställa att dina deltagare har en positiv inlärningsupplevelse och för att förbättra framtida kurser. Här är en text om uppföljning av din distanskurs:

Kära deltagare,
Vi hoppas att du har haft en givande inlärningsupplevelse under vår distanskurs. För oss är det viktigt att säkerställa att du har fått ut det mesta av kursen och att din feedback hjälper oss att förbättra och leverera ännu bättre kurser i framtiden.

Vi skulle uppskatta om du kan ta några minuter att svara på några frågor om din upplevelse och ge oss din ärliga åsikt. Ditt svar kommer att vara helt anonymt och används endast för utvärderingsändamål.

Vad tyckte du om kursens innehåll och material? Var det relevant och aktuellt för dina behov?

Hur skulle du beskriva kursens organisation och struktur? Var det enkelt att navigera och hitta det du behövde?

Hur skulle du bedöma instruktörernas kunskap och engagemang? Kunde de tydligt förklara och svara på dina frågor?

Vilka var de mest värdefulla delarna av kursen för dig? Finns det något specifikt du vill framhäva?

Var det några utmaningar eller svårigheter du stötte på under kursen? Om ja, hur hanterades de?

Utöver dessa frågor tar vi gärna emot eventuella ytterligare kommentarer eller förslag du kan ha för att förbättra kursens upplägg eller något annat som du vill dela med oss.

Vi tackar dig på förhand för din tid och ditt engagemang i att hjälpa oss att växa och leverera högkvalitativa kurser. Din åsikt är viktig för oss och kommer att bidra till att skapa en ännu bättre inlärningsmiljö för våra framtida deltagare.

Med vänliga hälsningar, [Organisationens namn]

———————————

Genom att använda denna text som en grund kan du skapa en enkät eller utvärderingsformulär för att samla in feedback från dina deltagare. Använd den insamlade informationen för att identifiera styrkor och förbättringsområden och använd den som underlag för att utveckla och förbättra dina framtida distanskurser.